Přímá podpora


K vaší dispozici je 600 vysoce kvalifikovaných techniků Indesit, aby uspokojili jakoukoliv podporu nebo údržbu vztahující se k vašemu spotřebiči (*).

Zavolejte 810 800 023 (pouze z České republiky) (**) 5 dní v týdnu od 8 do 17 hod. Zaručujeme vám, že najdete ty správné odborníky připravené vyřešit váš problém.

Důležité: pokud žádáte podporu přes univerzální číslo 810 800 023 (jen pro Českou republiku) je nezbytné mít při sobě údaje o výrobku (sériové číslo, kód výrobku, označení modelu) a finanční doklad s přesným datem koupě.

* Služba podpory je certifikována podle (ISO 9001.2000)
(**) Volání stojí z pevné linky stejně jako cena místního hovoru od pondělí do pátku od 8 hod do 17 hod. Volání z mobilů se účtují podle standardních sazeb poskytovatele služeb sítě.