Kde můžete najít servisní štítek s čísly?

Označení modelu, 12-místný modelový kód spotřebiče začínající 85 .. nebo 86 .., 12-místné výrobní číslo a I.C.- industriální kód najdete na první straně návodu k použití, na zadní straně záruční knížky nebo na servisním štítku na vašem výrobku. Pro zjištění kde najdete servisní štítek s čísly, vyberte následující:

matrix