Prodloužená záruka Infiniti

Program INFINITI

 • Vaši záruku na dva roky si můžete rozšířit na osmiletou záruku na náhradní díly nebo na pětiletý plný servis.
 • Maximální garance a léta bez starostí.
 • Servisní kontrakty se vztahují výlučně na kupující fyzické osoby, které nejsou podnikateli.

Záruční podmínky kontraktu: 5-ti letý servisní kontrakt
Doba platnosti je 5 let od data zakoupení výrobku. Zahrnuje bezplatnou výměnu vadných součástek výrobku během doby platnosti kontraktu a náklady na práci a výjezd mechanika. Výměnu vadných náhradních součástek zabezpečuje výhradně značkový servis Indesit. Nárok na výměnu zaniká, pokud výrobek byl prodán jiné osobě nebo byl odvezen do zahraničí. V případě neekonomické opravy, kterou posuzuje Whirlpool CR spol. s r.o. ( majitel značky Indesit), navrhneme výměnu výrobku za výrobek nový přiměřené hodnoty.
Servisní kontrakt nezahrnuje opravy výrobků a nebo jejich poruch výslovně uvedených v bodu 6 Záručních podmínek a nezahrnuje rovněž opravy a výměny součástek, nesoucích známky normálního opotřebení při zachování jejich funkčnosti (např. zažloutnutí či ztmavnutí plastových součástí výrobku je dáno přirozenými fyzikálně chemickými vlastnostmi použitých materiálů a lze je předpokládat).
V rámci prodloužené záruky (po 24 měsících od data nákupu) nevzniká nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav apod. Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a objednáním Servisního kontraktu s podmínkami souhlasí.

Záruční podmínky kontraktu: záruka 8 let na náhradní díly
Doba platnosti je 8 let od data zakoupení výrobku. Zahrnuje bezplatnou výměnu vadných součástek výrobku během doby platnosti kontraktu. Práci a poplatek za výjezd mechanika hradí zákazník.
Výměnu vadných náhradních součástek zabezpečuje výhradně značkový servis Indesit. Nárok na výměnu zaniká, pokud výrobek byl prodán jiné osobě nebo odvezen do zahraničí.
V případě neekonomické opravy pro výrobky starší 5 let platí uplatnění amortizace 10 % za každý rok používání. Nerentabilnost posuzuje Whirlpool CR ,spol.s r.o. Servisní kontrakt nezahrnuje opravy výrobků a nebo jejich poruch uvedených výslovně v bodu 6 Záručních podmínek. Servisní kontrakt nezahrnuje rovněž opravy a výměny součástek, nesoucí známky normálního opotřebení při zachování jejich funkčnosti (např. zažloutnutí či ztmavnutí plastových součástí výrobku je dáno přirozenými fyzikálně chemickými vlastnostmi použitých materiálů a předpokládá se).
V rámci prodloužené záruky (po 24 měsících od data nákupu) nevzniká nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav. Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a objednáním Servisního kontraktu s podmínkami souhlasí.

Jak postupovat?
Registrace kontraktu za cenu základní je možná do 30ti dnů od zakoupení výrobku. Po uplynutí této lhůty lze kontrakt zakoupit za cenu navýšenou o 300,- Kč paušálního poplatku. Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. O aktuálních cenách se informujte na internetových stránkách www.indesit.cz nebo na tel. 840 111 312
Pokud jste se rozhodli pro některý typ kontraktu, stačí na "registračním formuláři INFINITI" vyplnit údaje, které nám umožní identifikovat a zaregistrovat váš kontrakt, případně ulehčit naši komunikaci s vámi.

Způsob platby:

 • Poštovní poukázkou typu A nebo převodem na účet
 • Kontaktní data: obdržíte po registraci e-mailem

Důležité!

 • Po registraci Vašich údajů obdržíte potvrzovací e-mail s platebními údaji.
 • Po zaplacení ceny kontraktu,Vám zašleme e-mailovou zprávu s potvrzením o aktivaci a rekapitulaci platby.
 • Při komunikaci s námi uvádějte vždy variabilní symbol, který Vám přidělíme po registraci !
 • Ceník servisních kontraktů: Aktuální ceník (viz. níže) nebo se informujte na tel. 840 111 312
 • Servisní kontrakt je možné zakoupit pouze během prvních 24 měsíců životnosti výrobku (od data zakoupení). Po uplynutí této doby již není možné servisní kontrakt uzavřít.
 • Servisní kontrakt se vztahuje POUZE na výrobky používané v domácnosti.
 • Servisní kontrakt je platný pouze na osobu a výrobní číslo výrobku uvedené při registraci a je nepřenosný.

Ceník programu Infiniti
Registrační formulář Infiniti