Indesit Servis > Řešení potíží

Řešení potíží

Postupujte podle našich jednoduchých doporučení a zjistíte, jak je snadné pečovat o váš spotřebič a řešit drobné provozní problémy.

Pračka se během praní zablokuje

Ventil dodávky vody může být zavřený.

Ověřte, že ventil dodávky vody byl řádně otevřen.

Určité programy (např. Hedvábí, Syntetika) končí cyklus s vodou v bubnu.

Můžete manuálně pozměnit program a restartovat pračku.

Pračka řádně nevypouští.

Zkontrolujte filtr čerpadla nebo vypouštěcí hadici, že řádně fungují: odstraňte všechna cizí tělesa z filtru čerpadla. Zkuste odpojit vypouštěcí hadici a vyprázdnit všechnu zbytkovou vodu.

Zdá se, že nefunguje cyklus ždímání

Mohli jste vyřadit cyklus ždímání.

Zkontrolujte, zda jste omylem nedeaktivovali cyklus ždímání odpovídající volbou otočným knoflíkem nebo tlačítkem.

Pračka vypouští vodu před každým cyklem ždímání: k tomu může dojít, když se ucpe vypouštěcí čerpadlo nebo hadice.

Zkontrolujte, zda filtr čerpadla nebo vypouštěcí hadice řádně fungují: odstraňte jakákoliv cizí tělesa z čerpadla. Zkuste odpojit vypouštěcí hadici a vyprázdnit hadici od veškeré zbytkové vody.

Prádlo se během praní potrhá

Zvláště citlivé kusy prádla (např. spodní prádlo) se mohou poškodit během cyklu ždímání.

Zkuste vložit "jemné" prádlo do speciálních vaků na prádlo nebo do potahu na polštář.

Gumové části na svršcích (potisky, lemy, ozdobné části, aj.) mohou způsobit trhání prádla během cyklu ždímání nad 1000 ot/min.

Zkontrolujte, zda pračka nebyla naložena více než na předepsaný limit. Pokud problém v cyklu praní přetrvá, doporučujeme dohodnout si schůzku s naším technikem.

Používáte správně bělidlo?

Nepřidávejte bělidlo společně s pracím prostředkem. Bělidlo se musí do pračky uvolnit během cyklu studeného praní a musí se tudíž přidat do speciálního oddílu.

Cykly praní jsou hlučné.

Pro bezchybný a tichý chod musí být pračka umístěna na rovném povrchu.

Zkontrolujte, zda jsou nožky správně vyrovnané, a zda nejsou poškozené.

Při instalaci pračky se musí odstranit aretační (přepravní) šrouby umístěné na zadní straně pračky.

Zkontrolujte, zda byly aretační (přepravní) šrouby odstraněny, a že tyto a další plastové upevňovací prvky nespadly dovnitř pračky (zkuste pračku naklonit pomalu dopředu a odebrat je).

Pračky mohou být během cyklu praní hlučné, když jsou v bubnu cizí tělesa.

Podívejte se pečlivě skrze vstupní dvířka a dále zkontrolujte, zda je filtr čerpadla čistý.

Tato pračka vydává zvuk připomínající vysokofrekvenční hvízdání

Zvuk, který slyšíte, je typický pro pračky, které používají kartáčové motory.

Nahlédněte do návodu, abyste určili, typ pračky, kterou jste si koupili: pokud to odpovídá modelu s kartáčovým motorem, je úroveň hluku, kterou slyšíte, normální.

Pračka nemáchá řádně a po vyprání zůstávají na prádle zbytky detergentu.

Přílišné nebo nesprávné použití detergentu (např. detergenty pro praní v ruce) a aviváže mohou tvořit nadměrnou pěnu a zanechávat zbytky.

Zkontrolujte množství a typ detergentů a aviváže, které používáte k praní. Práškové detergenty se nedoporučují používat k praní tmavého prádla a pro rychlý 30 minutový cyklus, vhodné jsou na programy pro bavlnu a při teplotách nad 40°C.

Trvdost vody může mít dopad na účinnost detergentů.

Přidávejte cyklus extra máchání na konci pracího cyklu.

Používáte často tekuté prací prostředky?

Pokud často používáte tekuté prací prostředky, doporučujeme prázdnou pračku spustit s programem s vyšší teplotou každých 6 měsíců.

Výkon pračky není uspokojující

Jaký typ detergentu používáte?

Práškové detergenty jsou mnohem účinnější než tekuté, proto na velmi znečištěné bavlněné kusy je vhodnější použít prací prášek.

Buďte opatrní, jaký prací program používáte: nemusí být vhodný pro každý typ znečištění.

Zvolte nejvhodnější program podle typu prádla a stupně jeho znečištění.

Výkon pračky není uspokojující

Zvláště odolné a suché skvrny může být obtížné odstranit.

Doporučujeme nejodolnější skvrny a špínu před vložením prádla do pračky předběžně ošetřit. Nicméně určité typy odolné špíny (např. skvrny od oleje nebo nafty) se praním ve vodě nevyčistí, vhodnější je suché čištění.

Ačkoliv používám aviváž, není to na prádle znát.

Buďte opatrní při dávkování aviváže.

Dávkování nikdy nesmí překročit hladinu "MAX" uvedenou na oddíle detergentu.

Program praní trvá déle, než se uvádí v návodu k použití.

Čas, který se objevuje na displeji, neodpovídá skutečnému trvání cyklu praní.

Jak prát správně vlněné oblečení?

Vlněné prádlo je velmi citlivé a vyžaduje specifické prací programy.

Ověřte si, zda používáte nejvhodnějšího program pro vlněné prádlo, které perete.

Vlněné prádlo absorbuje během praní spoustu vody.

Vyhněte se přílišnému nakládání pračky. Zkontrolujte maximální kapacitu náplně, ta je uvedená v návodu k použití.

Dostávám malé elektrické výboje, jakmile se pračky dotknu.

Pravděpodobně není váš domovní elektrický obvod uzemněn. Kontaktujte odborného technika.

Zkontrolujte, zda je váš elektrický obvod uzemněn a zda je tento řádně propojený se zásuvkou, k níž je pračka připojena.

Mám obavy, že moje pračka neodebírá dost vody.

Zlepšená efektivnost praní znamená snížení spotřeby vody.

Nedělejte si starosti, pokud si přes vstupní dvířka všimnete, že buben není plný vody. Znamená to, že vaše pračka spotřebovává méně, přesto je ale zaručen perfektní prací výkon.

Pračka se zapne, ale nespustí program

Tento problém může být způsoben elektronickou interferencí, v takovém případě se musí provést "restart".

Zkuste pračku vypnout stiskem tlačítka zapnout / vypnout. Stiskněte stejné tlačítko po několika sekundách, aby se pračka restartovala.
Nebo:
Zkuste vytáhnout zástrčku a znovu ji zasuňte do zásuvky po několika sekundách.

Pračce se nedaří napouštět vodu.

Ověřte, zda je ventil pro napouštění vody otevřený a zkontrolujte elektromagnetický ventil / filtr napouštěcí hadice.

Zdá se, že pračka spotřebovává příliš mnoho energie.

Dostávám malé elektrické výboje, jakmile se pračky dotknu.

Vstupní dvířka nelze otevřít: zdají se být zablokovaná

Vstupní dvířka zůstávají uzamčená a zdá se, že pračka se zastavila s vodou v bubnu.

Zkontrolujte typ programu, který byl nastaven a zda bliká některá z kontrolek LED.
Nebo:
U některých programů (např. Snadné žehlení) je zcela normální, že na konci programu voda zůstává v bubnu . Stiskněte tlačítko START / RESET nebo ZAPNOUT-VYPNOUT, abyste dokončili cyklus, a umístěte otočný knoflík na symbol vypouštění: stiskněte opět tlačítka START/RESET nebo ZAPNOUT - VYPNOUT.

Pračka stále napouští a vypouští vodu.

Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnutá.

Mějte na paměti, že odtoková hadice musí být připevněna ve výšce nejméně 60 cm.

Není jasné, kdy pračka dokončí naprogramovaný cyklus praní.

Pračka se pravděpodobně během prací fáze zablokovala.

Stiskněte a podržte tlačítko START / RESET, abyste ukončili program, pak umístěte otočný knoflík na symbol vypouštění a stisknout opět tlačítko START / RESET.

Jakmile se ukončí cyklus ždímání, buben pomalu rotuje a zdá se, že cyklus neskončí.

Pračka je ve fázi následné péče (prádlem je otáčeno, aby se nepomačkalo) díky volitelné funkci Snadné žehlení.

Stiskněte a podržte tlačítko START / RESET, abyste ukončili program: pokud problém přetrvá i v následném pracím cyklu, doporučujeme vám kontaktovat technika.

Proč pračka nikdy nenapouští vodu a proč provádí velmi krátký prací cyklus (přibližně 3 minuty)?

Pračka má pravděpodobně nastavený Demo režim (ukázkový režim), který je u některých modelů zahrnut.

Na displeji se objeví "Demo" nebo "Test". Stiskněte tlačítko Reset, abyste vystoupili z funkce, pak současně stiskněte a podržte tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT a START/RESET, dokud se na displeji neobjeví "OFF" (vypnuto).

Fáze máchání v pračce Moon se zdá, že neběží správně.

Myčka se zapne, ale nespustí program.

Myčka řádně neodčerpává vodu, pokud k tomu dojde, měla by kontrolka programu blikat.

Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnutá.
Nebo:
Instalující možná zapomněl odstranit kryt z odtokové hadice: ověřte, zda je hadice řádně připevněná k odpadu.
Nebo:
Můžete mít ucpaný odpad: odstraňte hadici z odpadu a vyprázdněte zbytek vody do vědra.

Tento problém může být způsoben elektronickou interferencí, v takovém případě se musí provést "restart".

Zkuste vypnout myčku stiskem tlačítka Zapnout / Vypnout. Stiskněte stejné tlačítko opět po několika sekundách, aby se myčka restartovala. Je vše OK?
Nebo:
Zkuste vytáhnout zástrčku a opět ji zastrčte po několika sekundách. Je vše OK?

Myčka nenapouští vodu správně a v důsledku toho se zablokuje.

Filtr vstupní hadice může být ucpaný pískem / vodním kamenem: zkuste uvolnit napouštěcí hadici od ventilu přívodu vody a vyčistěte filtr.
Nebo:
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody anebo nedochází k přerušením v dodávce vody.
Nebo:
Je tlak ve vodovodní síti příliš nízký: zkontrolujte, zda není pod hodnotou 0,5 bar.
Nebo:
Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnuta.
Nebo:
Počkejte nejméně 5 minut: nový typ elektromagnetického ventilu je velmi tichý, ale ve srovnání se starým elektromagnetickým ventilem je pomalejší.

Myčka nereaguje na ovládání.

Tento problém může být způsoben elektronickou interferencí, v takovém případě se musí provést "restart".

Zkuste myčku vypnout stiskem tlačítka Zapnout / Vypnout. Stiskněte opět stejné tlačítko po několika sekundách, abyste restartovali myčku. Je všechno OK?
Nebo:
Zkuste vytáhnout zástrčku a opět ji zastrčit za několik sekund. Je všechno OK?

Myčka řádně neodčerpává vodu, pokud k tomu dojde, měla by kontrolka programu blikat.

Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnutá.
Nebo:
Instalující možná zapomněl odstranit kryt z odtokové hadice: ověřte, zda je hadice řádně připevněná k odpadu.
Nebo:
Můžete mít ucpaný odpad: odstraňte hadici z odpadu a vyprázdněte zbytek vody do vědra.

Myčka nenapouští vodu správně a v důsledku toho se zablokuje.

Filtr vstupní hadice může být ucpaný pískem / vodním kamenem: zkuste uvolnit napouštěcí hadici od ventilu přívodu vody a vyčistěte filtr.
Nebo:
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody nebo zda nedochází k přerušením v dodávce vody.
Nebo:
Je tlak ve vodovodní síti příliš nízký: zkontrolujte, zda není pod hodnotou 0,5 bar.
Nebo:
Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnuta.
Nebo:
Počkejte nejméně 5 minut: nový typ elektromagnetického ventilu je velmi tichý, ale ve srovnání se starým elektromagnetickým ventilem je pomalejší.

Tlačítka volby programu nefungují.

Tento problém může být způsoben elektronickou interferencí, v takovém případě se musí provést "restart".

Vypněte myčku stiskem tlačítka zapnout / vypnout. Stiskněte stejné tlačítko po několika sekundách, abyste restartovali myčku. Je všechno OK?
Nebo:
Zkuste vytáhnout zásuvku a zasuňte ji opět po několika sekundách. Je všechno OK?

Myčka řádně neodčerpává vodu, pokud k tomu dojde, měla by kontrolka programu blikat.

Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnutá.
Nebo:
Instalující možná zapomněl odstranit kryt z odtokové hadice: ověřte, zda je hadice řádně připevněná k odpadu.
Nebo:
Můžete mít ucpaný odpad: odstraňte hadici z odpadu a vyprázdněte zbytek vody do vědra.

Myčka nenapouští vodu správně a v důsledku toho se zablokuje.

Filtr vstupní hadice může být ucpaný pískem / vodním kamenem: zkuste uvolnit napouštěcí hadici od ventilu přívodu vody a vyčistěte filtr.
Nebo:
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody nebo zda nedochází k přerušením v dodávce vody.
Nebo:
Je tlak ve vodovodní síti příliš nízký: zkontrolujte, zda není pod 0,5 bar.
Nebo:
Zkontrolujte, zda odtoková hadice nebyla při instalaci skřípnuta.
Nebo:
Počkejte nejméně 5 minut: nový typ elektromagnetického ventilu je velmi tichý, ale ve srovnání se starým elektromagnetickým ventilem je pomalejší.

Myčka vždy provádí stejný program nebo se zdá, že jej pozmění během mytí.

Myčka ve skutečnosti provedla cyklus, který jste zvolili.

Funkce "Paměť nejčastěji používaných cyklů" si pamatuje nejčastěji používané cykly, které myčka, z praktických důvodů, potom opakuje pokaždé, když se restartuje. Ke změně těchto cyklů jednoduše zvolte žádaný cyklus stiskem tlačítka "P" a uzavřete dvířka myčky.

Pokaždé, když zapnu myčku, se rozsvítí stejná kontrolka cyklu.

Myčka ve skutečnosti provedla cyklus, který jste zvolili.

Funkce "Paměť nejčastěji používaných cyklů" si pamatuje nejčastěji používané cykly, které myčka z praktických důvodů, potom opakuje pokaždé, když se restartuje. Ke změně těchto cyklů jednoduše zvolte žádaný cyklus stiskem tlačítka "P" a uzavřete dvířka myčky.

Zdá se, že myčka je během mycího cyklu příliš hlučná.

Vibrace nebo syčivé zvuky mohou vznikat v důsledku přílišné tvorby pěny, pokud se používají mycí prostředky v podobě multifunkčních tablet (např. 3 v 1 atd.).

Nastavte volitelnou funkci tablet, pokud jsou k dispozici u vašeho modelu, pro každý prací cyklus.
Nebo:
Když modely nemají volitelnou funkci tablet, zkuste použít půlku tablety na cyklus.
Nebo:
Lze zlepšit výsledky mytí pomocí práškových mycích prostředků a přidáním tekutého oplachovacího přípravku do odpovídajícího oddílu.

Voda prosakuje ze dvířek myčky

Pravděpodobně jste použili příliš oplachovacího přípravku v předchozím cyklu a tento částečně přetéká z tohoto oddílu.

Oplachovací přípravek přetéká z tohoto oddílu a přichází do kontaktu se studenou vodou, čímž vytváří nežádoucí množství pěny, která může i prosakovat ze dvířek myčky. Jestliže přidáte oplachovací přípravek, dbejte na to, abyste vysušili všechnu vyteklou tekutinu.

Na hranách dvířek myčky se objevují modravé skvrny

Tablety mycího prostředku jsou na konci cyklu nerozpuštěné.

Možná nespouštíte úplný mycí cyklus, ale jen Rychlý program či Namáčení.

Vždy, když používáte Rychlý cyklus, rozlomte tabletu mycího prostředku.

Nejsem spokojen s výsledkem mytí myčky.

Rozložení nádobí na roštech může blokovat ostřikovací ramena myčky.

Než spustíte cyklus, zkuste, zda se ostřikovací ramena otáčí a nejsou blokována nádobím.

Pravděpodobně jste zvolili program, který není vhodný na velmi znečištěné nádobí.

Nastavte mycí cyklus, který je určen na velmi znečištěné nádobí.

Trysky ostřikovacích ramen nebo filtr mohou být ucpané zbytky jídla.

Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen pomocí malých pinzet a filtr propláchněte vodou.

Nejspíš jste použili příliš oplachovacího přípravku v předchozím cyklu a tento částečně přetekl ze svého oddílu.

Oplachovací přípravek přetéká z tohoto oddílu a přichází do kontaktu se studenou vodou, čímž vytváří nežádoucí množství pěny, která může i prosakovat ze dvířek myčky. Pokud přidáte oplachovací přípravek, dbejte na to, abyste vysušili všechnu vyteklou tekutinu.

Nádobí naložené do myčky bylo předmyto pomocí přípravku k ručnímu mytí a tento zůstal na nádobí.

Přípravky na nádobí určené k ručnímu mytí mají vysoký potenciál k vytváření pěny a nejsou vhodné pro umývání v myčce. Měli byste zamezit jejich použití v myčce, a to i v malém množství.

Myčka zanechává na nádobí odolné bílé skvrny, které nejdou odstranit ani omytím pod tekoucí vodou.

Skvrny mohou vzniknout v důsledku tvorby přílišné pěny při použití mycích prostředků v podobě multifunkčních tablet (např. mycí prostředky 3 v 1 atd.).

Pokud je k dispozici u vašeho modelu volba pro použití multifunkčních tablet, nastavte ji pro každý cyklus mytí.
Nebo:
Pokud myčka není vybavena volbou pro použití multifunkčních tablet, zkuste použít půlku tablety na cyklus.
Nebo:
Výsledky mytí lze zlepšit pomocí práškových mycích prostředků a přidáním tekutého oplachovacího přípravku.

Bílé skvrny mohou být způsobeny nesprávným nastavením úrovně tvrdosti vody ve vaší myčce.

Pokud má vaše vodovodní síť zvláště vysokou úroveň tvrdosti vody, nastavte parametr "tvrdost vody" na maximum (nastavení z výroby je na střední pozici) pomocí návodu k použití.
Nebo:
Pokud problém přetrvává, instalujte zařízení Calblock, které lze koupit v Centru technické podpory Indesit, tel. 810 800 023 (pouze z České republiky).

Nejsem spokojen s výsledkem sušení v myčce.

Použití multifunkční tablet (např. 3 v 1 atd.) vede k vytváření přílišné pěny, která může ovlivnit výsledek sušení v myčce.

Výkon sušení záleží na použití kvalitního tekutého oplachovacího přípravku vlitého do odpovídajícího oddílu. Pokud dáváte přednost používání multifunkčních tablet, doporučujeme použít půlku tablety na mycí cyklus a přidat tekutý oplachovací přípravek do odpovídajícího oddílu.

Přidali jste ocet do oddílu oplachovacího přípravku?

Na rozdíl od obecného mínění má ocet opačné vlastnosti než oplachovací přípravek a vytváří hrubou vrstvu na nádobí, která překáží při sušení.

Cyklus, který jste nastavili, nezahrnuje sušení.

Některé programy, např. Rychlý, nezahrnují sušení. Zkontrolujte si podle návodu k použití, které fáze zahrnují jednotlivé programy mytí.

Dostávám malé elektrické výboje, jakmile se myčky dotknu.

Pravděpodobně není váš domovní elektrický obvod uzemněn. Kontaktujte odborného technika.

Zkontrolujte, zda je váš elektrický obvod uzemněn a zda je tento řádně propojený se zásuvkou, k níž je myčka připojena.

Cyklus mytí, který jsem nastavil, trvá déle, než jak je uvedeno v návodu k použití.

Použití doplňkových voleb Zkrácený čas mytí (Short Time), Multifunkční tablety a Noční program (Good Night) může výrazně změnit délku mytí v porovnání s časy uvedenými v návodu k použití.

Volba Noční program (Good Night) může trvat až 4 hodiny. Volba Mutltifunkční tablety může zvýšit dobu trvání cyklu o 10 -15% v porovnání s časem uvedeným v návodu k použití.

Spodní ostřikovací rameno se uvolnilo ze závěsu

Pro snadnější čištění je spodní otřikovací rameno snadno vyjmutelné.

Ostřikovací rameno není rozbité: jednoduše jej uchyťte zpět a dbejte na to, abyste nepoškodili dvě podpůrné záklopky.

Zdá se, že chladnička dostatečně nechladí.

Správné chlazení závisí též na tom, jak jsou potraviny uspořádány uvnitř chladničky a jak jsou umístěny na různých přihrádkách.

Nejdříve zkontrolujte, že přihrádky neobsahují mnoho potravin a že se tyto nedotýkají zdí chladničky.

Seřídili jste správně termostat?

Mějte na paměti, že nastavení termostatu se musí zvednout během zimy (např. z 1 na 3). V létě doporučujeme nastavení na úroveň 2.

Je-li vaše chladnička vybavena displejem, pamatujte, že čísla, která se objeví na displeji, jsou čistě informativní.

Je-li vaše chladnička vybavena displejem, pamatujte, že čísla, která se objeví na displeji, jsou čistě informativní. Ideální teplota je +5°C. Když tato teplota vzroste (např. na +6°C) během zimních měsíců, doporučujeme snížit teplotu na +4°C. Během letních měsíců musí být jakákoliv nízká teplota zvýšena (např. z +2°C na +5°C).

Rád bych seřídil termostat chladničky.

K optimálnímu uchování potravin musí být úroveň termostatu chladničky správně nastavená.

Během jarních a podzimních měsíců by termostat měl ideálně být nastaven mezi úrovní 1 a 2.Tato úroveň se musí zvýšit (např. z 1 na 3) během zimy, přičemž navrhujeme snížení na úroveň 2 během léta.

Myslím, že kompresor správně nefunguje.

Pokud je kompresor trvale v provozu, možná jste nenastavili termostat chladničky správně.

Během jarních a podzimních měsíců by termostat měl ideálně být nastaven mezi úrovní 1 a 2.Tato úroveň se musí zvýšit (např. z 1 na 3) během zimy, přičemž navrhujeme snížení na úroveň 2 během léta.

V chladničce vytéká voda.

Termostat asi nebude správně seřízen.

Teplota by měla být vyšší. Během jarních a podzimních měsíců by termostat měl ideálně být nastaven mezi úrovní 1 a 2.Tato úroveň se musí zvýšit (např. z 1 na 3) během zimy, přičemž navrhujeme snížení na úroveň 2 během léta.
Nebo:
Pokud je vaše chladnička vybavena displejem, pamatujte, že čísla jsou čistě informativní. Ideální teplota je +5°C. Pokud teplota vzroste (např. na +6°C) během zimních měsíců, doporučujeme snížení teploty na +4°C. Během letních měsíců se nízká teplota musí zvýšit (např. z +2°C na +5°C).

Uniká voda zezadu chladničky, poblíž motoru?

Zkontrolujte, zda dvířka chladničky jsou řádně zavřená. Pokud problém přetrvá, doporučujeme kontaktovat technika.

Dvířka chladničky se dobře nezavírají.

Nejdříve zkontrolujte, zda není poškozené těsnění.

Zkuste identifikovat typ těsnění (např. přišroubované nebo pěnové těsnění), pak jej vyměňte nebo kontaktujte technika.

Proč je moje chladnička hlučná?

Mnoho drobných zvuků vydávaných chladničkou znamená, že funguje správně.

Není nezbytné kontaktovat technika, pokud hluk který slyšíte připomíná bublavý zvuk: to oznamuje normální cirkulaci chladícího plynu uvnitř okruhu.
Nebo:
Zvuk připomínající šelest může být od vzduchu, který zajišťuje optimální distribuci chladu uvnitř chladničky.
Nebo:
Zvuk připomínající odírání může být způsoben ventilátorem narážejícím do plastových stěn chladničky. Pokud takový hluk ustane, jakmile otevřete dvířka, navrhujeme kontaktovat technika.
Nebo:
Chladnička může vibrovat, když není správně vyrovnaná na podlaze nebo když se dotýká stěny nebo jiného kusu nábytku. Nadměrné vibrace mohou též způsobit narážení vnitřních přihrádek nebo když jsou tyto špatně umístěny nebo kvůli lahvím a vnitřním kontejnerům.

Hromadí se kondenzát.

Pokud si všimnete hromadění kondenzátu v oddílu zeleniny, nebyl termostat pravděpodobně správně seřízen.

Teplota by měla být vyšší. Během jarních a podzimních měsíců by termostat měl ideálně být nastaven mezi úrovní 1 a 2.Tato úroveň se musí zvýšit (např. z 1 na 3) během zimy, přičemž navrhujeme snížení na úroveň 2 během léta.
Nebo:
Pokud je vaše chladnička vybavena displejem, pamatujte, že čísla jsou čistě informativní. Ideální teplota je +5°C. Pokud teplota vzroste (např. na +6°C) během zimních měsíců, doporučujeme snížení teploty na +4°C. Během letních měsíců se nízká teplota musí zvýšit (např. z +2°C na +5°C).

Ačkoliv vlastním beznámrazovou chladničku s technologií No Frost, hromadí se v oddílu chladničky námraza a led v mrazničce.

Beznámrazový systém No Frost neustále monitoruje úroveň vlhkosti a funguje díky vnitřní cirkulaci vzduchu.

Zkontrolujte, zda se otvory vnitřní cirkulace vzduchu umístěné na zadní stěně náhodou neucpaly, a pokud ano, uvolněte je.

Nezakryté nádoby a nezabalené potraviny v oddílu chladničky mohou způsobit tvorbu námrazy.

Vždy pamatujte na zakrývání nádob a balení potravin pomocí obalů, sáčků nebo vhodných kontejnerů.

Uvnitř chladničky se vytváří kusy ledu.

Pokud jste si všimli kusů ledu v oddílu chladničky, možná není správně seřízen termostat.

Zkontrolujte úroveň termostatu. Ponechte dvířka otevřená a nechte, aby led roztál a nastavte úroveň termostatu mezi 1 a 2. Je-li chladnička vybavena displejem, počkejte dokud nedosáhne teploty +6°C.

Nahromadění ledu v oddíle mrazničky může být důsledkem nesprávného seřízení termostatu.

Zkontrolujte úroveň termostatu. Ponechte dvířka otevřená a nechte, aby led roztál a nastavte úroveň termostatu mezi 1 a 2. Je-li mraznička vybavena displejem, počkejte, dokud nedosáhne teploty -18°C.

Jsou dvířka chladničky řádně zavřená?

Pokud se jedná o volně stojící model, zkontrolujte zda jsou dvířka řádně zavřená. Pokud byla provedena montáž otočení směru otevírání a nebyla provedena správně, mohou nastat problémy spojené s těsněním dveří, což následně způsobí problémy s výkonem přístroje. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technika.

Vestavná chladnička možná není správně instalována.

Zkontrolujte instalaci a je-li třeba, kontaktujte technika.

Plyn se nezapaluje?

Zkontrolovali jste plynové vedení?

Zkontrolujte, zda na hadici plynu nejsou žádné ohyby, které by mohly vadit průtoku plynu. Odstraňte jakékoliv záhyby změnou polohy hadice.

Zkontrolovali jste kohout plynu?

Zkontrolujte, že kohout plynu je otevřený.

Je-li model sporáku vybaven funkcí automatického zapalování, selhání zapalování může být způsobeno tím, že zapalovací svíčka není v kontaktu s hořákem.

Všimli jste si nějaké jiskry, když jste zkoušeli zapálit sporák? V každém případě položte nad hořák hrnec a zkuste zapálit sporák. Pro střední až velké hořáky stáhněte výkon na minimum.

Pokud byl sporák nedávno čištěn, mohou být hořáky ještě vlhké.

Ponechte hořák vyschnout, pak vyzkoušejte, zda funguje řádně.

Hořák sporáku je hlučný.

Metanový plyn může být hlučnější kvůli tlaku při průtoku potrubím.

Zkontrolujte, zda hluk hořáku je konstantní nebo dochází-li k němu pouze v určitých momentech.
Nebo:
Plynař musí zkontrolovat napájecí tlak plynu.

Je hlučný pouze jeden z hořáků?

Zkontrolujte, zda jsou různé části hořáků správně umístěny a nejsou vlhké.

Problém může být způsoben chybným použitím nevhodných trysek.

Zkontrolujte, zda jsou trysky určené pro typ plynu, který používáte: Pokud ne, zaměňte je za originální náhradní díly určené k tomuto účelu

Elektronické zapalování nefunguje.

Pokud byl sporák nedávno čištěn, mohou být hořáky ještě vlhké.

Ponechte hořák vyschnout, pak vyzkoušejte, zda funguje řádně.

Selhání zapalování může být způsobeno tím, že zapalovací svíčka není v kontaktu s hořákem.

Všimli jste si nějaké jiskry, když jste zkoušeli zapálit sporák? V každém případě položte nad hořák hrnec a zkuste zapálit sporák. Pro střední až velké hořáky stáhněte výkon na minimum.

Cítím plyn

Je nutné zkontrolovat, zda je plynové vedení nepoškozené.

Pokud je vedení vyrobeno z gumy (tento materiál lze použít pro kuchyňské sporáky), zkontrolujte, kdy vyprší datum její použitelnosti: běžně se musí měnit každých 5 let.
Nebo:
U vestavných spotřebičů by plyn měl být veden v ocelovém potrubí.

Kryt sporáku je rozbitý

Vyhněte se uzavírání krytu, pokud je hořák ještě horký!

Vždy zkontrolujte teplotu hořáků, než zavřete kryt. Mějte na paměti, že na výměnu krytu se nevztahuje záruka.

Otočné knoflíky zapalování jsou horké

Vaříte pokrmy, které vyžadují dlouhé časy vaření?

Teplo se může dostat do všech oblastí, včetně otočných knoflíků, kvůli tepelné vodivosti.

Zkontrolujte rozměry hrnců: zvláště velké pánve mohou vést k přehřívání.

Vždy zkontrolujte, zda rozměry hrnců jsou vhodné pro hořáky, které používáte (je uvedeno v návodu k použití).

Rád bych se znovu ujistil, že bezpečnostní ventily fungují správně

Je-li model sporáku vybaven bezpečnostními ventily, můžete provést jednoduchý test, abyste ověřili, zda řádně funguje.

Jakmile sporák vychladne, ponechte uzávěry plynu každého hořáku otevřené, aniž byste na ně tlačili, a postupně vyzkoušejte zapáleným ohněm nad každým hořákem jeho funkčnost. Pokud bezpečnostní ventil funguje správně, hořáky by se neměly zapálit.
Nebo:
Pokud se nějaký hořák zapálí, doporučujeme kontaktovat technika.

Všiml jsem si, že hrnce abnormálně černají

Abyste zajistili správné spalování, je podstatné, aby hořáky a kryty byly správně umístěny.

Zkontrolujte vždy polohy hořáků a krytů a zajistěte, že jsou správně umístěné.

Plyn může obsahovat nečistoty.

Zkontrolujte barvu plamene, přičemž hořák je otevřen na maximální výkon: je-li plyn čistý, měl by plamen být modrý / svítit modře s nádechy oranžové.
Nebo:
Je-li plamen oranžový nebo když obsahuje bělavé proužky, může plyn obsahovat nečistoty.

Trouba se nezapne poté, co je naprogramována a nezačne péct

Zkontrolujte nastavení pečení: může se lišit podle typu trouby, kterou používáte.

Pokud se jedná o mechanický model trouby, programy pečení, příp. minutka se nastavují manuálně.
Nebo:
Používáte-li elektronický model, který je vybaven displejem a dotykovým ovládáním, zvolený režim pečení nebo odloženého startu musí být potvrzen stiskem odpovídajícího tlačítka na displeji. Pokud trouba neobdrží potvrzení během několika sekund, přeruší nastavení režimu pečení nebo odloženého startu a na displeji se objeví "END".

Pečení není vždy rovnoměrné

Fáze předehřívání je nezbytná a podstatná k zajištění maximální rovnoměrnosti pečení.

Spusťte fázi předehřívání zapnutím trouby na její maximální teplotu: počkejte, až kontrolka termostatu zhasne. Zvolte teplotu a program pečení předtím, než umístíte jídlo do trouby.

Zavřeli jste dvířka trouby řádně?

Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda je těsnění v pořádku.
Nebo:
Pokud dvířka pevně netěsní, navrhujeme kontaktovat technika.

Pokud pečete více plechů najednou, vaše pokrmy se nemusí péci rovnoměrně.

V případě víceúrovňového pečení pamatujte na průběžnou změnu polohy pokrmů a odebrání pokrmů podle toho, jak jsou dopečeny.

Poloha odkapávacího plechu může ovlivnit rovnoměrné pečení a jeho kvalitu.

Odkapávací plech by měl být ideálně umístěn do středu trouby.

Trouba nepropeče vnitřek těsta

Trouba nemusí mít nezbytně technické problémy; spíše ji nemusíte používat optimálně.

Zkuste do těsta použít méně tekutiny, abyste zhutnili konzistenci těsta: snižte teplotu a zvyšte dobu pečení. Konečný výsledek bude více stejnoměrný jak uvnitř, tak zvnějšku.

Všiml jsem si kondenzátu hromadícího se na dvířkách trouby a často také na přilehlých skříních.

Hromadění kondenzátu nemusí nezbytně signalizovat vadnou funkci trouby: Může k tomu dojít u trub, které nemají systém vnějšího chlazení (nucenou cirkulaci vzduchu).

Pokud je trouba, kterou používáte, vybavena systémem vnějšího chlazení (nucená cirkulace vzduchu), doporučujeme ověřit, zda tento pracuje řádně, a zkontrolovat jakékoliv úniky vzduchu z dvířek.
Nebo:
Pokud problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat technika.

Dvířka trouby a madlo mají tendenci se přehřívat

Pečete pokrmy, které vyžadují dlouhý čas pečení?

Teplo se může dostat do všech oblastí včetně dvířek a madla.
Nebo:
Když trouba, kterou používáte, má systém vnějšího chlazení dveří (nucená cirkulace vzduchu), doporučujeme ověřit, zda tento pracuje řádně a zkontrolovat, zda nějaký vzduch neuniká z dvířek.
Nebo:
Když problém přetrvává, navrhujeme kontaktovat technika.

Rád bych do trouby přidal pojezdy (příp. teleskopické výsuvy)

Zkontrolujte typ trouby a strukturu vnitřních stěn.

Pokud jsou vnitřní stěny trouby tvarované pro vložení plechů, pak nemůžete přidat žádné další pojezdy.
Nebo:
Pokud jsou vnitřní stěny trouby tvarované pro vložení plechů, pak nemůžete přidat žádné další pojezdy. Nebo: Pokud jsou pojezdy drátěné, můžete přidat teleskopické pojezdy.

Které typy nádob mohu použít do mikrovlnné trouby?

Do mikrovlnné trouby používejte pouze materiály, které jsou vhodné pro takové použití. Tím se vyhnete škodám způsobeným na mikrovlnné troubě.

Vyhněte se vkládání kovových a hliníkových nádob, talířů se zlatými proužky, hliníkových fólií a ostrých kovových předmětů.

Jak mohu vyměnit žárovku uvnitř mikrovlnné trouby?

Je-li žárovka prasklá, musí se vyměnit.

Navrhujeme kontaktovat technika.

Trouba vydává během vaření divné jiskry

Jiskry může způsobovat vložení kovových materiálů nebo poškození vnitřních stěn trouby.

Pokud si všimnete poškození vnitřních částí trouby, zvláště stěn, doporučujeme kontaktovat technika.

Je pravda, že mikrovlnné trouby jsou nebezpečné?

Mikrovlnné trouby nejsou v žádném případě nebezpečné. Navíc všechny typy potravin lze vařit v mikrovlnných troubách, s výjimkou vajíček a kaštanů.

Vyhněte se ohřívání tekutin uzavřených nádobách, jelikož tyto mohou explodovat.
Nebo:
Vyhněte se otvírání dvířek během provozu trouby: můžete ohrozit provoz zařízení. Než dvířka otevřete, přerušte vaření pomocí odpovídajícího ovládacího prvku.